Etno-reklamna agencija IDEA PRO nudi kompletnu uslugu prezentacije Vaših proizvoda i usluga. Kreiramo strategiju vašeg nastupa u javnosti. Pišemo i dizajniramo tekstove u ime Vaše kompanije i vršimo njihovu distribuciju u skladu sa interesovanjima ciljne grupe, odnosno dijaspore u Austriji.

IDEA PRO Vašu poruku realizuje tako da je potencijalni potrošači i korisnici usluga iz dijaspore mogu sigurno i ispravno razumeti. Pišemo saopštenja za javnost, brošure, govore i namenske članke o Vašim uslugama i proizvodima.