Prava strategija Vašeg nastupa na tržištu, promocija Vaše firme ili proizvoda i komunikacija s javnošću presudni su za Vaš poslovni uspeh.

IDEA PRO nudi sve usluge moderne profesionalne reklamne agencije. Na osnovu briefinga vršimo istraživanje,   razvijamo koncept, smišljamo i/ili prevodimo reklamne slogane, proizvodimo reklamne tekstove i materijale i brinemo o njihovom prezentovanju u najpopularnijim medijima i platformama Vaše ciljne grupe. Naš kreativni tim perfektno poznaje kulturu, jezik i potrebe potencijalnih korisnika i konzumenata Vaših proizvoda i usluga, tako da je moguće i da već postojeće reklamne materijale obradimo na odgovarajućem nivou i predstavimo na najbolji i najkreativniji način.

„Promocijski miks“ je naša najjača strana i sigurno će Vam doneti uspeh u poslovanju.

Potrebno je samo da nam opišete svoje potrebe i ciljeve,  a mi ćemo Vam pokazati pravi put do kupaca Vaših proizvida, odnosno korisnika Vaših usluga.

Naš marketing-tim možete odmah da kontaktirate: office@ideapro.at